Nápověda

1. Přihlášení

Po zobrazení přihlašovacího dialogu zadejte své uživatelské jméno a heslo, které jste obdržel na kartičce (pozornost věnujte zejména velikosti písmen a diakritice) a klepněte na tlačítko [ Přihlásit ]. V případě, že se přesto přihlášení nezdaří a program vrátí chybové hlášení, zkontrolujte na klávesnici kontrolky Caps Lock a Num Lock. Správné nastavení je Caps Lock vypnuté (nesvítí) a Num Lock zapnuté (svítí). Pokud i poté přihlášení selže, kontaktujte správce databáze.


Po úspěšném přihlášení se zobrazí administrační stránka

2. Administrace stávajících zápasů

V záhlaví stránky jsou zobrazena tlačítka [ Nový zápas ] (zobrazí prázdný formulář pro vložení nového zápasu a [ Odhlásit se ] ( zruší současné přihlášení a zobrazí přihlašovací dialog. Dále jsou zobrazeny všechny zápasy těch kategorií, k jejichž změně máte udělené oprávnění od správce databáze. Poslední pole "Komentář" udává, zda je k zápasu přiložen Váš komentář. Za každým řádkem je tlačitko [ Upravit ], jehož stisknutím se dostanete na formulář s vyplněnými údaji o zápase, které můžete upravit nebo případně nově vyplnit.

3. Formulář pro úpravu/přidání zápasu

Formulář umožňuje rychle a přehledně vkládat nové nebo upravovat informace o stávajících zápasech týmů, pro které máte přiděleno potřebné oprávnění.

Pokud upravujete již existující zápas, obsahuje záhlaví tlačítko [ Vložit hodnocení hráčů ] a [ Smazat zápas ]. S tlačítkem smazat zacházejte s rozmyslem, znamená totiž úplné odstranění zápasu i hodnocení hráčů v daném zápase!

VLOŽENÍ DO DATABÁZE proběhne po zmáčknutí tlačítka [ Uložit ] v dolní části formuláře. V případě, že formulář obsahuje formální chyby, zobrazí se znovu s příslušným chybovým hlášením. Jsou-li data v pořádku a proběhne-li úspěšné vložení a zobrazí se potvrzovací dialog se známými tlačítky. Při dalším načtení zápasu lze již vkládat hodnocení hráčů.

4. Úprava soupisky hráčů

Soupiska hráčů slouží k vkládání údajů o hráčích Vašeho týmu. Vložit lze číslo, jméno, tým, post a krátký text do 150 znaků.
V horní části stránky se nachází formulář s poli uvedenými výše. Údaje, které do něj vložíte, se ukládají klepnutím na tlačítko [ Uložit ], čímž se zároveň formulář vyprázdní pro vkládání dalšího hráče. Pokud jsou ve vložených údajích chyby, uložení se neprovede, formulář zůstane vyplněný a zobrazí se příslušná chybová hlášení.

Pod formulářem jsou vypsáni všichni hráči všech týmů, na které máte přiděleno oprávnění. Úpravu kteréhokoli řádku tabulky provedete stisknutím tlačítka [ Upravit ] vlevo od něj. Tímto se vyplní formulář v horní části stránky a data lze libovolně měnit. Úpravu dokončíte opět stisknutím tlačítka [ Uložit ].

POZOR - POKUD V SOUPISCE NEBUDOU ŽÁDNÍ HRÁČI, NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT JEJICH HODNOCENÍ! I v případě, že nehodláte hodnocení využívat, vložte do soupisky prosím alespoň jména hráčů týmu a určete jejích posty, aby měl program data pro výpis sestavy.

5. Vkládání hodnocení hráčů

Po klepnutí na tlačítko [ Vložit hodnocení hráčů ] se zobrazí příslušné formuláře. V případě, že jste ještě neprovedli hodnocení daného zápasu, zobrazí se pouze formulář s rozbalovacím seznamem všech hráčů ze soupisky daného týmu. Pokud upravujete již vložené hodnocení, jsou data předvyplněna v tabulce tak, jak byla vložena a můžete je libovolně měnit.

Hodnocení se provádí vyplněním údajů góly(0-9), asistence(0-9), známka(1 nejhorší - 10 nejlepší) (nemusí být vyplněny všechny - pokud zůstanou prázdné, uloží se automaticky nula) a klepnutím na tlačítko [ Uložit ]. Tím se zároveň formulář posune na další řádek a takto lze vyplňovat všechny řádky tabulky.

Pokud v soupisce zbývají ještě hráči, kteří v daném zápase nebyli ohodnoceni, je pod tabulkou umístěn prázdný formulář pro vložení nového hráče. Jeho pole i ovládání jsou stejné jako u předchozího.

Vkládání končí buď automaticky po projetí všech řádků tabulky, nebo zmáčknutím tlačítka [ Ukončit vkládání ]. PŘERUŠIT VKLÁDÁNÍ LZE PŘITOM KDYKOLI BEZ RIZIKA ZTRÁTY VLOŽENÝCH DAT! Po ukončení není nutné znovu mačkat tlačítko [ Uložit ] i na formuláři pro vložení zápasu, data jsou vložena již v průběhu hodnocení. Jsou poté na stránkách fotbalu použita na výpis sestavy Vašeho týmu, statistiku gólů a asistencí a výpočet průměrné známky.

6. Mazání zápasu a hodnocení hráčů

Mazání zápasu se provádí tlačítkem [ Smazat zápas ] napravo od formuláře pro vložení/úpravu zápasu. POZOR, SOUČASNĚ S ÚPLNÝM VYMAZÁNÍM ZÁPASU Z DATABÁZE DOJDE I K ODSTRANĚNÍ HODNOCENÍ VŠECH HRÁČŮ V TOMTO ZÁPASE!

7. Další dotazy

Pokud jste v předchozím návodu nenašli potřebné informace, nebo máte jakýkoli jiný dotaz, kontaktujte e-mailem správce databáze (jcd17@centrum.cz). Odpověď můžete očekávat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě akutního dotazu vyžadujícího okamžité zodpovězení volejte 777 590 852, pokud to bude možné, rád pomůžu vyřešit případné problémy.